Modules HB

 A1 - Basis dubbel boekhouden

 

 A2 - Aanvullend dubbel boekhouden

 

 A3 - Computerboekhouden

 

 A4 - Btw

 

 B1 - Vennootschapsrecht - 60 lt

 

 B2 - Vennootschapsboekhouden

 

 B3 - Vennootschapsbelasting

 

 C1 - Sociale wetgeving

 

 C2- Personenbelasting

 

 C3 - Burgerlijk-, handels- en economisch recht
 D1 - Bank- en beurswezen

 

 D2 - Financiële algebra

 

 

 E1 - Financiële analyse

 

 E2 - Audit

 

 E3 - Kostprijsberekening
 E4 - Consolidatie

  

 F1 - Kostenbeleid en budgettering
 F2 - Organisatie en communicatie

 

 G1 - Projectwerk