Marketing (HM)

Doelgroep

Volgende vacatures spreken je aan:

  • commerciële binnendienst;
  • sales manager;
  • e-commerce medewerker;
  • verkoopsondersteuning;
  • commercieel verantwoordelijke;
  • communicatie adviseur; PR-verantwoordelijke of marktonderzoeker.

Dan is de opleiding marketing de ideale voorbereiding. In de opleiding marketing leggen we de klemtoon op het ontwikkelen van analytisch denken, de vorming van commercieel inzicht, het kunnen hanteren van conflictsituaties, het organisatievermogen, het inzicht in complexe situaties, het planmatig denken, het probleemoplossend vermogen, het inzicht in psychologische en sociologische verhoudingen en reclame en marketingcommunicatiegericht denken. De opgedane kennis wordt getoetst aan de hand van realistische praktijksituaties, rechtstreeks uit de bedrijfswereld. Met het graduaatsdiploma kan je aan de slag gaan als televerkoper, marketingassistent, productieassistent, marktonderzoeker, …

Samen met het graduaatsdiploma ontvang je een getuigschrift van bedrijfsbeheer.  Dat is een bewijs dat je over een basiskennis beschikt om een bedrijf te leiden.  Hiervoor moet je geen extra cursussen volgen of examens afleggen.  Het is een kosteloos voordeel dat je ontvangt binnen de opleiding HBO5 Marketing.
De bewezen basiskennis van bedrijfsbeheer is onbepaald geldig.

Aanbod

PCVO Limburg, campus PXL Hasselt biedt deze modulaire opleiding aan in een 3-jarige avondopleiding.

Vervolgtraject

Aansluitend op deze opleiding kan je aan een hogeschool een vervolgtraject volgen naar professionele bachelor in bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Marketing.