Meertalig secretariaat (HS)

Doelgroep

Wil je graag als onmisbare spil van een onderneming werken als algemeen bediende, administratief medewerker, bediende onthaal en communicatie of als directieassistent? Dan is de opleiding meertalig secretariaat dat wat je zoekt.

Goede kennis van het Nederlands maar ook een vlotte kennis van Frans, Engels en Duits zijn onmisbaar.

Het opzetten van een goede administratieve omkadering, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, het verzamelen, klasseren en beheren van gegevens en het efficiënt gebruik van softwarepakketten, … dit zijn slechts enkele aspecten van een veelomvattende opdracht.

In de opleiding meertalig secretariaat worden deze competenties met veel succes aangeleerd.

Kortom, een boeiende opleiding met vele mogelijkheden!

Een diploma hoger onderwijs verhoogt zeker je kansen op de arbeidsmarkt! Als secretariaatsmedewerker vervul je een kerntaak in een bedrijf of organisatie. Snel en accuraat kunnen inspelen op wisselende situaties is een troef!

Aanbod

PCVO Limburg, campus PXL Hasselt biedt deze modulaire opleiding aan in een 3-jarige avondopleiding.

Vervolgtraject

Aansluitend op deze opleiding kan je aan een hogeschool een vervolgtraject volgen naar professionele bachelor in office management, afstudeerrichting Management assistant.