Verkeerskunde (HV)

Doelgroep

Door verkeersproblemen op alle niveaus zijn steeds meer mensen permanent met organisatie, planning, toezicht, voorlichting en inrichting van onze verkeersomgeving bezig. De graduaatsopleiding verkeerskunde biedt een platform aan waar geïnteresseerde cursisten zich kunnen bijscholen, een diploma kunnen behalen en informatie kunnen uitwisselen met personen die actief zijn in de sector. Ze richt zich zowel tot personen die al in de sector werkzaam zijn, als personen die zich in de sector willen bekwamen met het oog op een toekomstige job. Personen met het graduaatsdiploma verkeerskunde vinden we terug in allerlei organisaties: gemeenten, provincies, de Vlaamse overheid, politie, De Lijn, studiebureau’s, rijscholen,… Het takenpakket voor verkeerskundigen is zeer divers. Een verkeerskundige moet in staat zijn het gehele werkveld te overzien en als coördinator tussen verschillende disciplines en deelterreinen op te treden.

Het diploma is van het type hoger onderwijs (HBO5), het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie. Dit geeft toegang tot het niveau B+ in overheidsdiensten. Gediplomeerden die aangeworven worden door gemeenten zijn in beginsel ook subsidieerbaar door de Vlaamse Overheid in het kader van de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan.

Aanbod

PCVO Limburg, campus PXL Hasselt biedt deze modulaire opleiding aan in een 3-jarige opleiding.

De lessen gaan door bij PCVO Limburg, campus UHasselt, Diepenbeek, Agoralaan – gebouw E.
(Afdeling Verkeerskunde (H.S.V.), p.a. Uhasselt, Faculteit Architectuur, Universitaire Campus – Gebouw E te 3590 Diepenbeek.
tel. 011 29 21 01 of tel. 011-77 51 00 (secretariaat Hasselt) – e-mail: pcvolimburg@limburg.be of joris.willems@telenet.be.

In de pers

“De juiste ingreep op de juiste plaats”

“Nieuwe namen, nieuwe wind”

“De wapens van de vijand”