Integratie

Deze cluster van modules spitst zich toe op:

  • projecten op de werkplek: marketing, ondernemerschap, duurzaamheid
  • HBO-proeven
 Project 1: oriëntatie in het werkveld

 Project 2: marketing

 Project 3: ondernemerschap/management

 Project: duurzaamheid / hospitality / interculturaliteit

 HBO-proef 1

 HBO-proef 2