Vacatures

Vacature coördinator volwassenenonderwijs HBO5

De Provincie Limburg organiseert kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen door een breed aanbod aan opleidingen op diverse niveaus.

Een team van professionele medewerkers binnen het Provinciaal Onderwijs staat borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, cursisten en studenten.

Voor het versterken van het team van PCVO Limburg zijn wij op zoek naar een gedreven collega (m/v) voor de volgende functie:

Coördinator die het HBO 5 mee een eigen gezicht helpt geven …

Met het inrichten van een 12-tal graduaatopleidingen bouwt de Hogeschool PXL, samen met PCVO Limburg, CVO STEP en PIVH het samenwerkingsverband PXL-Level 5 uit. Hiermee anticipeert het samenwerkingsverband PXL-Level 5 op de uitbouw van de graduaatopleidingen in het hoger onderwijs. Op relatief korte termijn zullen deze opleidingen een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs worden. Het maatschappelijk belang van deze opleidingen is groot: het zijn short cycle, praktisch gerichte beroepsopleidingen die opleiden naar knelpuntberoepen. Op middellange termijn kan dit voor de Provincie Limburg leiden tot 10 procent extra hoger opgeleiden op jaarbasis. PXL-Level 5 is hierdoor een sterk groeiende samenwerkingsverband in Vlaanderen.

Een blik op de rest van Vlaanderen leert dat het merendeel van het huidige graduaatopleidingen zich voornamelijk richt op avondonderwijs. PXL – Level 5 bouwt structureel naast het aanbod aan avondonderwijs nu reeds een aanbod aan dagonderwijs uit. De doelgroep van graduaatopleidingen wordt zo uitgebreid tot zowel werkenden en werkzoekenden als generatiestudenten die vroeger niet voor hoger onderwijs opteerden en drop-out studenten uit de professionele bacheloropleidingen.

PCVO Limburg is op zoek, voor een onmiddellijke indiensttreding, naar een m/v die het PXL Level 5 samenwerkingsverband wil helpen versterken. Belangrijke functiedomeinen zijn:

– de promotie van de HBO5-opleidingen,
– vormgeven van het werkplekleren en betrekken van de sectoren, de werkgevers en het werkveld binnen de HBO5-opleidingen,
– meehelpen aan het uitbouwen van een geactualiseerd HBO5-aanbod,
– kwaliteitszorg,
– begeleiding van HBO5-studenten

De coördinator dient minimaal te beschikken over een master diploma.

Solliciteren kan tot uiterlijk 27 september 2017 bij PCVO Limburg, Ann Ceustermans, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (ann.ceustermans@limburg.be).

Over PCVO Limburg

PCVO Limburg is met ingang van 1 september 2014 een nieuw centrum, ontstaan door fusie-samenvloeiing van het voormalige PCVO Handel Hasselt en PCVO Maasland.

De hoofdzetel ligt (momenteel) in Maasmechelen. De actuele vestigingsplaatsen zijn, op dit moment, Hasselt, Diepenbeek, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem.

Daarnaast werkt PCVO Limburg intensief samen met PCVO Voeren (vestigingsplaatsen in Voeren en Riemst) en PCVO Moderne Talen (vestigingsplaats Hasselt).

Het fusiecentrum heeft een breed opleidingsaanbod (dit opleidingsaanbod genereerde afgelopen referteperiode net geen 770.000 LUC). Naast een reeks HBO5-opleidingen (Hasselt, Diepenbeek en Maasmechelen) en (Europese) talenopleidingen (Maasmechelen, Dilsen-Stokkem) biedt het centrum in de vestigingsplaatsen Maasmechelen en Dilsen-Stokkem in het secundair volwassenenonderwijs een breed scala aan technische en vakgerichte opleidingen in een 20-tal (nieuwe) studiegebieden aan.

Eén van de klemtonen van het centrum ligt op het technisch en vakgericht onderwijs. Enkele opleidingen leiden naar een diploma binnen de categorie technisch-HBO5. De vestigingsplaatsen in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem profileren zich als een sterke speler in het volwassenenonderwijs voor de ruime regio van het Maasland. De vestigingsplaatsen Hasselt en Diepenbeek profileren zich i.s.m. de hogeschool PXL rond een 12-tal HBO5-opleidingen.

Situering van de functie

HBO5 heeft een duidelijk eigen profiel, aan een grotere bekendheid dient nog gewerkt te worden. De eigenheid ervan en het verschil met de onder- en bovenliggende niveaus moet transparant zijn. Het moet een duidelijk onderscheiden onderdeel worden van het hoger onderwijs en eenzelfde naamsbekendheid genereren vergelijkbaar met de bachelor- en masteropleidingen.

De doelstelling van Minister van Onderwijs Crevits is: “Bouw het hoger beroepsonderwijs uit tot een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs. Heb oog voor een goede regionale spreiding en de arbeidsmarktgerichtheid van de opleidingen, waarin leren en werken zijn geïntegreerd.”

Wat de HBO5-opleidingen specifiek maakt, is dat ze een directe link moeten hebben met een beroep, het mogen geen ‘mini bachelors’ worden. De opleidingen moeten gebaseerd zijn op arbeidsmarktrelevante competenties, de betrokkenheid van de werkgevers moet dus groot zijn. Niet alleen bij de opmaak van het beroepskwalificatiedossier, maar ook tijdens de opleiding. Een grotere betrokkenheid van het werkveld zal ook de bekendheid van HBO5 doen stijgen. De werkgevers zullen weten wat ze van een gegradueerde kunnen verwachten en zullen op zoek gaan naar deze specifieke profielen.

Werkplekleren vormt een fundamenteel onderdeel van de HBO5-opleidingen, als minimale norm geldt dat een derde van de studieomvang moet worden besteed aan werkplekleren.

HBO5-opleidingen kunnen en zullen een belangrijke rol spelen in de verdere democratisering van het hoger onderwijs. HBO5 biedt een alternatief voor veel studenten die vandaag nog niet kiezen voor hoger onderwijs of studenten die een bacheloropleiding starten maar niet beëindigen en bijgevolg geen diploma hoger onderwijs behalen. Via een HBO5-opleiding kunnen ze alsnog een kwalificatie bekomen waarmee ze kunnen instromen op de arbeidsmarkt ofwel via een verkort traject een professionele bacheloropleiding kunnen volgen.