Elektromecanicien

 Module 1 : Elektrische onderdelen en componenten industriële installaties

In deze module leert men de werking, de aansluiting, de afregeling, de instelling en het plaatsen van elektrische onderdelen en componenten, die we in industriële installaties terugvinden. Men leert de elektrische onderdelen en componenten herkennen in een elektrisch schema en in een installatie. Er wordt hierbij steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

 Module 2 : Hydraulische en pneumatische onderdelen en componenten industriële installaties

In deze module leert men de werking, de aansluiting, de afregeling en de instelling en het plaatsen van hydraulische en pneumatische onderdelen en componenten, die we in industriële installaties terugvinden. Men leert de hydraulische en pneumatische onderdelen en componenten herkennen in een elektrisch-, pneumatisch- en een hydraulisch schema en in een installatie. Er wordt hierbij steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

 Module 3 : Mechanische onderdelen industriële installaties

In deze module leert men de montage- en demontagetechnieken en borgingstechnieken van mechanische onderdelen, die we in industriële installaties terugvinden. Ook leert men slijtage en/of afwijkingen van die mechanische onderdelen beoordelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van constructietekeningen. Er wordt steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

 Module 4 : Preventief onderhoud industriële installaties

In deze module leert men de werking van het materiaal controleren, een juiste interpretatie van instrumentengegevens, de plaats van kritische slijtagepunten en smeringspunten. Men leert de machine of installatie preventief onderhouden volgens het onderhoudsplan en de -richtlijnen. Er wordt hierbij steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen. Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

 Module 5 : Diagnose en organisatie onderhoud

In deze module leert men de diagnosetechnieken en het organiseren van de werkzaamheden bij correctief onderhoud. Het plannen van correctieve acties staat hierbij centraal teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, …) van industriële machines, installaties of systemen te behouden en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.

 Module 6 : Correctieve onderhoudstechnieken

In deze module leert men in functie van de gestelde diagnose, correctieve acties en de daarbij horende preventieve acties uit te voeren teneinde industriële machines, installaties of systemen terug op te starten en optimaal te laten functioneren. Tijdens deze werkzaamheden stelt men een werkvolgorde op en houdt men rekening met veiligheidsvoorschriften, onderhoudsplannen en specifieke installatierichtlijnen. Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren


Inschrijven

Semesteropleiding

Inschrijvingsgeld

sept – jan | feb – jun

per module: € 120 (80 Lt)