Fytolicentie

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan.

Deze cursus start op dinsdag 04/02/2019 en eindigt op 17/06/2019. Iedere dinsdagavond van 18u30 tot 22u10.

 Module 1 : Toediening gewasbeschermingsmiddelen (M LT G024)

In deze module leert de cursist het behandelingsmateriaal en de gewasbeschermingsmiddelen op een professionele en veilige manier gebruiken. Na het volgen van deze module heeft de cursist de bekwaamheden verworven die vereist zijn voor een fytolicentie P1 Assistent professioneel gebruiker.

Studieduur 20 LT

 Module 2 : Fytofarmacie (M LT G031)

In deze module leert de cursist een gewasbeschermingsmiddel kiezen en de gekozen behandeling toepassen. Hij leert de gewasbeschermende maatregelen voorbereiden, plannen, uitvoeren en evalueren. Hij leert de gewasbeschermingsmiddelen veilig opslaan en vervoeren. Na het volgen van deze  module heeft de cursist de bekwaamheden verworven die vereist zijn voor een fytolicentie P2 Professioneel gebruiker.

Studieduur 40 LT