Bedrijfsbeheer

Droom je ervan om je eigen zaak te managen? Met deze opleiding bedrijfsbeheer stoom je jezelf in sneltempo klaar als zaakvoerder.

 Zelfstandig ondernemen

In een eerste module worden de basiscompetenties aangebracht die weliswaar verband houden met het ondernemingsplan maar eerder als uitgangspunt dienen voor een praktische invulling ervan in het concrete ondernemingsplan.

Bijvoorbeeld: bij de competentie “verschillende rechtsvormen van de onderneming opzoeken en in concrete situaties aanwenden” worden in deze module de verschillende ondernemingstypes opgezocht en behandeld, ongeacht de concrete invulling ervan in een ondernemingsplan. Daarvoor staat de module ‘Ondernemingsplan’ garant. Vandaar dat het geregeld voorkomt dat bepaalde competenties zowel in de ene als in de andere module zijn terug te vinden: in de module ‘Zelfstandig Ondernemen’ worden ze in hun geheel in kaart gebracht, om dan later, bij het opstellen van het eigenlijk ondernemingsplan in de module ‘Ondernemingsplan’ concreet een toepassing te vinden

 Ondernemingsplan

In deze module worden de basiscompetenties aangebracht die rechtstreeks verband houden met het opstellen van het ondernemingsplan, en die strikt noodzakelijk zijn om een ondernemingsplan te kunnen maken.

Bijvoorbeeld: bij de competentie “verschillende rechtsvormen van de onderneming opzoeken en in concrete situaties aanwenden” wordt voor de bewuste gevalstudie (waarvoor een ondernemingsplan wordt opgesteld) de juiste rechtsvorm gekozen.

Vandaar de noodzaak om bepaalde competenties zowel in de ene als in de andere module op te nemen: in de module ‘Zelfstandig Ondernemen’ worden ze in hun geheel in kaart gebracht, om dan nu, bij het opstellen van het eigenlijk ondernemingsplan in de module ‘Ondernemingsplan’ concreet een toepassing te vinden.


Prijs per module : 240 Eur (160 LT)