Medisch administratief bediende

Ben je geïnteresseerd in de medische sector? Wil je graag werken in een ziekenhuis, een dokterspraktijk of in de gezondheidszorg als administratief medewerker? Dan is de opleiding medisch administratief bediende ideaal voor jou. Een medisch administratief bediende is een duizendpoot. Je doet werk dat heel divers is. Je beantwoordt de telefoon en legt de afspraken vast voor consultaties en opnames. Je bent het eerste aanspreekpunt aan het onthaal waar je patiënten ontvangt. Daarnaast sta je in voor de voorbereiding, samenstelling, bijwerking en klassering van medische dossiers en beheer je de agenda. Ook het begeleiden van patiënten in de dossierafhandeling behoort tot jouw taken. Je beheerst de medische terminologie zodat je deze kan gebruiken in brieven, rapporten en informatiebrochures. Je vormt als medisch administratief bediende dus een belangrijke schakel tussen de patiënt/cliënt en de arts of gezondheidswerker.

Om als medisch secretaresse aan de slag te gaan, moet je niet alleen administratieve vaardigheden bezitten maar ook je weg kennen in het medische vakgebied. Onze opleiding biedt je een goede basiskennis van de medische terminologie en medische ethiek. Je krijgt een stevige basisopleiding in een aantal medische, administratieve en communicatieve vakken. Na het beëindigen van de verschillende modules ben je klaar voor een job als medisch administratief bediende.

Elke cursist doet een stage in een medisch administratieve omgeving van een ziekenhuis of huisartsenpraktijk. Je voert taken uit die op het niveau en in de lijn liggen van de opleiding ‘Medisch administratief bediende’. De stage vormt zodoende een uitstekende voorbereiding op het werkveld!

Indien je het voorgesteld modeltraject volgt, behaal je in 1 jaar het certificaat medisch administratief bediende. Je kan je opleidingstraject ook aanpassen aan je eigen studietempo. Je kan deze opleiding zowel overdag en als in de avonduren volgen (raadpleeg het uurrooster onderaan deze pagina)

Klik hier voor de brochure van Medisch Administratief Bediende

De opleiding medisch administratief bediende omvat volgende modules:

 ZAKELIJK NEDERLANDS

Deze module omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als mondeling. De module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een secretariaatsomgeving. Concreet leer je hoe je schriftelijk en mondeling kunt communiceren met klanten, patiënten, bezoekers, collega’s.

 PC VAARDIGHEDEN

In deze module worden de basisvaardigheden voor het gebruik van een PC aangeleerd zoals besturingssysteem, verkenner…De cursist maakt ook kennis met enkele mogelijkheden van het Internet.

 KLAVIERVAARDIGHEDEN

De cursist leert, op basis van tastschrijven, de juiste vingerzettingen voor de gidsrij, de bovenrij en de benedenrij, gecombineerd met de hoofdletterzetting.

 TEKSTVERWERKING

De basisvaardigheden van het office-programma Word worden aangeleerd door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist met een tekstverwerkingspakket werken en kan hij dat pakket probleemoplossend toepassen.

 KANTOORSOFTWARE INTEGRATIE

Je leert tekeningen, foto’s, tekst integreren in softwarepakketten. Rekenbladen en -grafieken integreren in een tekstverwerker. Brochures, flyers en eenvoudige presentatie maken.

 SECRETARIËLE VAARDIGHEDEN

In deze module realiseert de cursist de competenties in verband met het verwerken van inkomende en uitgaande post, de archivering en diverse taken in een bedrijfsorganisatie (voorbereiden van een vergadering, klein onderhoud van bureautica…).

 ICT TOEPASSINGEN

Hier leert de cursist omgaan met medische ICT-toepassingen met als doelstelling zijn dagelijkse taken te automatiseren.

 MEDISCHE CORRESPONDENTIE

In deze module maakt de cursist kennis met de taal van de medische wereld. De medische administratief bediende verzorgt de correspondentie. De cursist moet daarom beschikken over een behoorlijke kennis van medische terminologie en nieuwe, ongekende medische termen, deze kunnen ontleden en hun betekenis inschatten.

 OMGAAN MET PATIËNTEN

De medisch administratief bediende vormt de spil tussen de patiënten en de gezondheidszorgberoepen. In deze module ontwikkelt de cursist een brede waaier aan vaardigheden die in betrekking staan tot de psychologische en communicatieve aspecten van het medisch secretariaat.

 DEONTOLOGIE MEDISCHE ADMINISTRATIEF BEDIENDE

In de module deontologie voor medisch administratief bediende leer je concreet hoe je je moet gedragen in het beroep van medisch administratief bediende. Je leert ethische begrippen interpreteren en consequent handelen volgens de beroepscodes en wetgeving in de gezondheidszorg.

 ORGANISATIE GEZONDSHEIDSZORG

In deze module maakt de cursist kennis met de organisatie van de gezondheidszorg in België. Hij ontdekt de verschillende voorzieningen in de gezondheidszorg en maakt kennis met de specifieke eigenschappen en begrippen van onze gezondheidszorg.

 PRAKTIJK MEDISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE

Elke cursist doet een stage in een medisch administratieve omgeving van een ziekenhuis of huisartsenpraktijk. Je voert taken uit die op het niveau en in de lijn liggen van de opleiding ‘Medisch administratief bediende’. De stage vormt zodoende een uitstekende voorbereiding op het werkveld!.

 De module praktijk voor medisch administratief bediende bestaat uit 80 LT. Je loopt stage in een zelfgekozen stageplaats (goedgekeurd door de school).