Secretariaatmedewerker

  • Droom je van een job als secretariaatsmedewerker en wil je zelf je leertraject kunnen bepalen zodat je dit kan combineren met je job of je gezin?
  • Heb je in je huidige job als administratief bediende nood aan een opfrissing van je vreemde talen, je ICT-skills of je boekhoudkundige kennis?
  • Heb  je opleiding Medisch Administratief Bediende met succes afgerond en wil je je kansen op de arbeidsmarkt verhogen door bijkomende vaardigheden te ontwikkelen?

Kies dan voor de opleiding secretariaatsmedewerker en wij leiden je op tot een administratieve duizendpoot! In deze opleiding besteden we aandacht aan zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels), leer je werken met de meest gangbare kantoorsoftware (Word, Excel), kom je te weten hoe een boekhouding in elkaar zit en volg je een praktijkstage.

Wens je enkel bijscholing in een bepaald domein? Geen probleem! Elke module, uitgezonderd de vervolgmodules, kan je apart volgen. Je ontvangt een deelattest per behaalde module. Na het behalen van alle deelattesten, ontvang je het certificaat ‘Secretariaatsmedewerker’. Heb je daarna de smaak te pakken, dan kan je doorstromen naar het hoger onderwijs en bv. de opleiding Office Management (Professionele Bachelor) volgen.

Tijdens je opleiding bij PCVO Limburg krijg je persoonlijke begeleiding door onze ervaren leerkrachten, die niet alleen vakken onderwijzen maar ook studiebegeleiding geven. Je kan deze opleiding zowel overdag en als in de avonduren volgen (raadpleeg het uurrooster onderaan deze pagina)
Geïnteresseerd? Aarzel niet en bekijk deze brochure. Je maakt kennis met de modules van de opleiding, de voorwaarden en de praktische informatie rond de inschrijving.

De opleiding Secretariaatsmedewerker omvat volgende modules:

 ZAKELIJK NEDERLANDS

Deze module omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als mondeling. De module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een secretariaatsomgeving. Concreet leer je hoe je schriftelijk en mondeling kunt communiceren met klanten, patiënten, bezoekers, collega’s.

 ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN EERSTE VREEMDE TAAL 1 (FRANS/ENGELS)

In deze module leer je mondeling en schriftelijk communiceren binnen een zakelijke context. Je leert de talige vaardigheden aan die je nodig hebt om op een correcte manier om te gaan met klanten, bezoekers en collega’s.

 ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN EERSTE VREEMDE TAAL 2 (FRANS/ENGELS)

In deze vervolgmodule leer je mondeling en schriftelijk communiceren binnen een zakelijke context. Je leert de talige vaardigheden aan die je nodig hebt om op een correcte manier om te gaan met klanten, bezoekers en collega’s.

 ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN TWEEDE VREEMDE TAAL 1 (FRANS/ENGELS)

In deze module leer je mondeling en schriftelijk communiceren binnen een zakelijke context. Je leert de talige vaardigheden aan die je nodig hebt om op een correcte manier om te gaan met klanten, bezoekers en collega’s.

 PC VAARDIGHEDEN

In deze module worden de basisvaardigheden voor het gebruik van een PC aangeleerd zoals besturingssysteem, verkenner… Je maakt ook kennis met enkele mogelijkheden van het Internet.

 TEKSTVERWERKING 1

De basisvaardigheden van het office-programma Word worden aangeleerd door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist met een tekstverwerkingspakket werken en kan hij dat pakket probleemoplossend toepassen.

 TEKSTVERWERKING 2

In deze module leer je de meer uitgebreide mogelijkheden van tekstverwerking in MS Word. Je leert onder meer figuren en afbeeldingen invoegen, tabellen opmaken en bewerken, werken met sjablonen en een inhoudstafel invoegen.

 REKENBLAD 1

In deze module leer je de basisvaardigheden in MS Excel door middel van eenvoudige oefeningen. Je leert onder meer gegevens invoeren en wijzigen, de lay-out van een werkblad aanpassen, eenvoudige formules invoeren en grafieken opmaken en bewerken.

 KLAVIERVAARDIGHEDEN

De cursist leert, op basis van tastschrijven, de juiste vingerzettingen voor het toetsenbord.

 KANTOORSOFTWARE INTEGRATIE

In deze module wordt een verdere basiskennis van MS Word, MS Excel, MS PowerPoint en MS Access aangebracht. Verder leer je hoe je bestanden van verschillende pakketten combineert: gegevens van Excel overbrengen naar Word en omgekeerd, afbeeldingen van het internet overbrengen naar een Word- of Exceldocument, databankinformatie integreren in een Word document, enzovoort.

 SECRETARIËLE VAARDIGHEDEN

In deze module leer je het verwerken van inkomende en uitgaande post, de archivering en diverse taken in een bedrijfsorganisatie (voorbereiden van een vergadering, klein onderhoud van bureautica…).

 BOEKHOUDKUNDIGE VAARDIGHEDEN

In deze module ga je dieper in op diverse courante handelsdocumenten. Je leert de betekenis van deze documenten kennen en je leert hoe je ze invult. Je leert ook hoe je ze inboekt in een systeem van dubbele boekhouding: aan- en verkopen van goederen en diensten, betalingen en ontvangsten.

 BOEKHOUDPAKKET

In deze module leer je een boekhoudkundig pakket op de computer gebruiken om de dagelijkse verrichtingen te boeken.

 BASIS BURGERLIJK EN HANDELSRECHT

In deze module maak je kennis met de basisprincipes van het burgerlijk recht en het handelsrecht. Je leert de draagwijdte van afgesloten contracten in burgerlijke en handelscontexten begrijpen, je maakt kennis met een aantal begrippen in verband met het juridisch statuut van de loontrekkende en je leert de verschillende ondernemingsvormen waarin de handelaar kan opereren.

 PRAKTIJK SECRETARIAATSMEDEWERKER

Je doet een stage in een bedrijf, een immobiliënkantoor, op een school, in de openbare sector,….  Je kiest, in overleg met de stagecoördinator, je stageplaats en voert taken uit die op het niveau en in de lijn liggen van de opleiding ‘secretariaatsmedewerker’. De stage vormt zodoende een uitstekende voorbereiding op het werkveld!