Frans

 Frans - Jaar 1 - Breakthrough A/B (b)

INHOUD

Je leert :

 • jezelf voorstellen + vragen stellen over de identiteit: personalia (naam, adres, telefoonnummer, geboorteplaats, leeftijd, geslacht) burgerlijke staat, nationaliteit, herkomst, taal, belangstelling, beroep, gezinssituatie…
 • vertellen waar je woont en een beschrijving geven van de omgeving:…
 • de weg uitleggen en vragen + transportmiddelen + plaatsaanduiding (onder, op, naast, tegenover,….) (Ruimtelijke oriëntering)
 • boodschappen doen, de hoeveelheid uitdrukken, verpakkingen beschrijven…
 • cijfers, prijzen, betalen…
 • de tijdsindeling en dagelijkse activiteiten: dagen – maanden – seizoenen – uur (wat doe je van ’s morgens tot ’s avonds?)
 • iets bestellen in een restaurant, uitleg vragen over een gerecht, afrekenen, je mening geven over een gerecht, …
 • praten over mode (kleuren, stoffen, …), zeggen of iets je bevalt, je mening geven, dingen met elkaar vergelijken, …
 • spreken in het heden (indicatif présent)
 • een bevel/raad geven (impératif)
 • vragen stellen + antwoorden formuleren
 • woordenschat + grammatica + inoefenen van lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid
Werk- en handboek  ‘Voyages 1 édition internationale’   of

Handboeken :

 • Voyages 1 édition internationale livre de l’élève
 • Voyages 1 édition internationale cahier d’activités

 Opleidingscheques mogelijk      

 Frans - Jaar 2 - Waystage A/B

INHOUD

Je leert :

 • alles omtrent reizen.
 • een stad in het Frans beschrijven en je kan dat leuke hotelletje boeken.
 • je vakantie plannen en afspraken hieromtrent maken
 • je familie voorstellen en praten over iemands karakter, relaties
 • je bezit uitdrukken (mon, notre,…)
 • over vrije tijdsbesteding praten, afspraken maken en plannen, iemand uitnodigen, …
 • praten over woonomgeving, soorten huisvesting, indeling van de woning, meubilair, huur, dagelijkse activiteiten…
 • praten over je gezondheid, je eetgewoontes, iets vragen in de apotheek, de lichaamsdelen, …
 • praten over het verleden en de toekomst
 • Basiswoordenschat, eenvoudige grammaticale structuren en communicatie vormen de 3 pijlers van deze opleiding

Op het einde van deze 2 jaren kan je een eenvoudig gesprek voeren in het Frans

Hand- en werkboek ‘Voyages 1 édition internationale’ en (later, in de loop van het schooljaar) ‘Voyages 2 édition internationale′

Opleidingscheques mogelijk         

 Frans - Jaar 3 - Threshold 1 A/B

INHOUD

Je leert :

 • praten over het werk en de werkomstandigheden
 • praten over het milieu
 • telefoneren en zeggen wat iemand je verteld heeft
 • praten over emoties, feesten en tradities, film en muziek
 • praten over de karakteristieken van jezelf en van anderen
 • praten over allerlei officiële instantie, bijvoorbeeld over humanitaire hulp
 • praten over de media
 • Tijdens dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de vervoeging van werkwoorden, kwaliteiten geven aan en het vergelijken van personen en dingen
Hand- en werkboek  ‘Voyages 2 édition internationale′

Opleidingscheques mogelijk     

 Frans - Jaar 4 - Threshold 2 A/B

INHOUD

Je leert :

 • praten over sociale relaties, familie, gewoontes, ..
 • je vakantie-ervaringen beschrijven, reservaties maken en wijzigen, hotels of restaurants aanbevelen, maar ook klachten formuleren
 • de verkeerssignalisatie, verkeerssituaties uitleggen en duidelijk maken wat er schort als je geconfronteerd wordt met autopech
 • praten over clichés en culturele verschillen.
 • Grammatica wordt behandeld in functie van de noden van de groep.
  Deze leer je zowel schriftelijk als mondeling toepassen Je wordt, net zoals de vorige jaren, gestimuleerd om Frans te spreken.
  Daarom wordt er gebruik gemaakt van video- en geluidsopnamen, teksten, luisteroefeningen en het internet
Werk- en handboek Voyages 3′ |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 5 - Threshold 3 A/B

INHOUD

Je leert :

 • Meningen vragen en geven over allerlei onderwerpen zoals het klimaat, het werk, je talenten, je opleidingen en studies, je familie en relaties,

 • Discussies voeren over allerlei onderwerpen

 • Ideeën uitwisselen en je uitdrukken in complexere zinsverbanden

In het vijfde jaar variëren de onderwerpen die aan bod komen en is er zeker plaats voor actualiteit. Een aantal grammaticale onderdelen worden herhaald en indien nodig verder uitgespit. Er wordt een actieve deelname met eigen inbreng aan het lesgebeuren van jou verwacht. Verder krijg je een actueel en aantrekkelijk beeld van Frankrijk en Franstalige landen.

Werk- en handboek  ‘Edito’  |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 6 - Threshold 4 A/B (t4)

INHOUD

 • Ook in dit jaar maak je uitgebreid kennis met de tradities van Frankrijk

 • Je bestudeert de gezins- en familierelaties uitgebreid en maakt kennis met de formele en informele gebruiken bij sociale contacten

 • Je krijgt informatie over typische gebruiken en tradities (du vin, du pain et du …) en ook over de mode

 • Je kan ideeën uitwisselen over de media, sport en vrije tijd, consumptie, …

Je kan je al behoorlijk uitdrukken in de vreemde taal. In de cursus lees, luister ,schrijf en spreek je over een gevarieerd aantal onderwerpen. De klemtoon ligt vooral op het spreken en daarom verwachten we een actieve deelname van de cursist.

Werk- en handboek Edito’  (Vervolg jaar 5) |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 7 - Vantage A/B ( de docent is een native speaker Frans) (v)

INHOUD

 • In deze jaren heb je uiteraard al een meer dan behoorlijke kennis van het Frans

 • Deze groepen worden ook de communicatiegroepen genoemd

 • Je discussieert over actuele thema’s in de Franstalige gebieden

 • Aan de hand van authentiek materiaal bijvoorbeeld een tijdschrift, een website, journaals, tv-programma’s, Franstalige filmpjes van YouTube…verdiep en verbreed je je kennis van het Frans

 • De kennis die je de voorgaande jaren hebt opgedaan, wordt op regelmatige basis herhaald en opnieuw ingeoefend

Er wordt geen specifiek handboek gebruikt. Cursusmateriaal en literatuur worden per les door de leerkracht aangeboden. Alle cursisten mogen artikels, literatuur, films of gewenste thema’s aanbrengen indien zij deze klassikaal wensen te bespreken en te behandelen. |  Opleidingscheques mogelijk      

Jaaropleiding

Inschrijvingsgeld

sept – juni

per module: € 180 (120 Lt)