Frans

 Frans - Jaar 1 - Breakthrough A/B (b)

INHOUD

 • Zich voorstellen + vragen stellen over de identiteit: personalia (naam, adres, telefoonnummer, geboorteplaats, leeftijd, geslacht) burgerlijke staat, nationaliteit, herkomst, taal, belangstelling, beroep, gezinssituatie…
 • Leefomstandigheden: woonomgeving, soorten huisvesting, indeling van de woning, meubilair, huur, dagelijkse activiteiten…
 • Vrije tijd : vrijetijdsbesteding, vakantie, sport…
 • Cijfers, prijzen, betalen…
 • Tijdsindeling en dagelijkse activiteiten: dagen – maanden – seizoenen – uur (wat doe je van ’s morgens tot ’s avonds?)
 • Uitnodigen + uitnodiging aanvaarden/weigeren + afspreken (per telefoon/per mail) (Afspraken en regelingen)
 • Weg uitleggen en vragen + transportmiddelen + plaatsaanduiding (onder, op, naast, tegenover,….) (Ruimtelijke oriëntering)
 • Spreken in het heden (indicatif présent)
 • Een bevel/raad geven (impératif)
 • Vragen stellen + antwoorden formuleren
 • Bezit uitdrukken (mon, notre,…)
 • Woordenschat + Grammatica + inoefenen van lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid
Werk- en handboek  ‘Voyages 1 édition internationale’ : € 40  |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 2 - Waystage A/B (w)

INHOUD

 • Op het einde van deze 2 jaren kan je een eenvoudig gesprek voeren in het Frans
 • Basiswoordenschat, eenvoudige grammaticale structuren en communicatie vormen de 3 pijlers van deze opleiding
 • Je leert alles omtrent reizen. Je leert een stad in het Frans beschrijven en je kan dat leuke hotelletje boeken. Je kan je vakantie plannen en afspraken hieromtrent maken
Werk- en handboek ‘Voyages 2 édition internationale′ : € 51 |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 3 - Threshold 1 A/B (t1)

INHOUD

 • Thema’s zoals vrije tijd, sport en cultuur komen uitgebreid aan bod
 • Je leert je wenden tot allerlei officiële instanties, bijvoorbeeld om aangifte te doen van diefstal
 • Je leert praten over de karakteristieken van jezelf en van anderen
 • Tijdens dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de vervoeging van werkwoorden, kwaliteiten geven aan en het vergelijken van personen en dingen
Werk- en handboek Prêt-à-parler 2.1′ : € 41 |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 4 - Threshold 2 A/B (t2)

INHOUD

 • Tijdens het tweede jaar van de tweede richtgraad neem je sociale relaties onder de loep
 • Je kan je vakantie-ervaringen beschrijven. Je leert reservaties maken en wijzigen, hotels of restaurants aanbevelen, maar ook klachten formuleren
 • Je begrijpt immers de verkeerssignalisatie, je kan verkeerssituaties uitleggen en je kan duidelijk maken wat er schort als je geconfronteerd wordt met autopech
 • Je wordt, net zoals de vorige jaren, gestimuleerd om Frans te spreken
 • Daarom wordt er gebruik gemaakt van video- en geluidsopnamen, teksten, luisteroefeningen en het internet
 • Grammatica wordt behandeld in functie van de noden van de groep
 • Deze leer je zowel schriftelijk als mondeling toepassen
Werk- en handboek Prêt-à-parler 2.1′ : € 41 |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 5 - Threshold 3 A/B (t3)

INHOUD

 • In het vijfde jaar variëren de onderwerpen die aan bod komen naargelang de actualiteit
 • Van jou wordt een actieve deelname met eigen inbreng aan het lesgebeuren verwacht
 • Verder ontdek je Frankrijk zowel op historisch als op geografisch gebied
 • Een aantal grammaticale onderdelen worden herhaald en indien nodig verder uitgespit
Werk- en handboek Prêt-à-parler 2.1′ : € 41 |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 6 - Threshold 4 A/B (t4)

INHOUD

 • In dit jaar maak je uitgebreid kennis met de tradities van Wallonië en Frankrijk
 • Je bestudeert de gezins- en familierelaties uitgebreid en maakt kennis met de formele en informele gebruiken bij sociale contacten
 • Ook typische levensmiddelen (du vin, du pain et du …) en de mode passeren de revue
Werk- en handboek Prêt-à-parler 2.1′ : € 41 |  Opleidingscheques mogelijk      
 Frans - Jaar 7 - Vantage A/B ( de docent is een native speaker Frans) (v)

INHOUD

 • In het zevende jaar heb je uiteraard al een meer dan behoorlijke kennis van het Frans
 • Deze groep wordt ook wel eens de communicatiegroep genoemd
 • Je discussieert over actuele thema’s in de Franstalige gebieden
 • Aan de hand van authentiek materiaal bijvoorbeeld een tijdschrift, een website, journaals, tv-programma’s, Franstalige filmpjes van YouTube… verdiep en verbreed je je kennis van het Frans
 • De kennis die je de voorgaande jaren hebt opgedaan, wordt op regelmatige basis herhaald en opnieuw ingeoefend
Werk- en handboek Prêt-à-parler 2.1′ : € 41 |  Opleidingscheques mogelijk      

Jaaropleiding

Inschrijvingsgeld

sept – juni

per module: € 180 (120 Lt)