Italiaans

Het aanbod Italiaans campus Moderne Talen vind je hier!

 Italiaans - Jaar 1 - Breakthrough A/B (b)
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist, maar wél een minimum aan doorzettingsvermogen en motivatie.

In het eerste jaar Italiaans start je ontdekkingstocht naar de Italiaans taal en cultuur. Je krijgt al snel de juiste uitspraak van de meest melodieuze Romaanse taal onder de knie, leert eenvoudige maar uiterst nuttige zinnen maken en groeit gaandeweg uit tot iemand die vlot zijn plan kan trekken in de taal van Dante! In deze cursus wordt hard gewerkt aan basiskennis en –vaardigheden, maar er is ook voldoende ruimte en aandacht voor Italië zelf, en dit in al zijn facetten!

INHOUD

 • Correcte uitspraak van het Italiaans
 • Vervoeging van werkwoorden in de indicativo presente, de onvoltooid tegenwoordige tijd, en de indicativo passato prossimo, de voltooid tegenwoordige tijd
 • Verwerving van de basiswoordenschat en de basisgrammatica
 • Verwerving van zowel lees-, luister-, schrijf- als spreekvaardigheid met betrekking tot praktische situaties
 • Thematische uitwerking van de onderwerpen: begroeten en afscheid nemen, eten en drinken, vertellen over beroepswerkzaamheden, de weg vragen en wijzen, vertellen over vrienden en familie, praten over winkelen en inkoopgewoontes…
 • Bezoek aan een Italiaanse supermarkt
 • Bezoek aan bioscoop C-Mine in Genk in het kader van ‘Cinema Italiano’

Deze cursus laat de cursist op een rustige, ontspannende en duidelijke manier de eerste stappen zetten in de wondere wereld van de Italiaanse taal. De cursist kan zich geleidelijk aan voorbereiden op het contact met Italië en de Italianen en zo nóg meer voldoening halen uit zijn vakantie of zijn werkervaringen met Italianen.

 Italiaans - Jaar 2 - Waystage A/B (w)
De cursist beschikt over het certificaat Italiaans Breakthrough A/B of slaagt voor de instaptoets.

De cursus Waystage A/B laat de cursist toe zijn tot hier toe verworven kennis van het Italiaans gevoelig uit te breiden. Het stadium van de beginner ligt nu achter hem. Op een ontspannende en heldere manier worden de basiswoordenschat en de basisgrammatica van het Italiaans vervolledigd. De cursist is nu in grote mate ‘zelfredzaam’ in het Italiaans, wat hem een groot gevoel van voldoening geeft en hongerig maakt naar meer.

INHOUD

 • Verwerving van de woordenschat rond onderwerpen zoals menselijke relaties, wonen, la cucina italiana, werk en loopbaan, persoonlijke levenservaringen, vervoer…
 • Verwerving van de grammatica rond: persoonlijke voornaamwoorden, voorzetsels, il condizionale presente, telwoorden, vergelijkingen, verleden werkwoordstijden, l’imperativo
 • Lees- en luisteroefeningen aansluitend op bovenvermelde thema’s met semi-authentiek materiaal zoals fragmenten uit boeken, kranten en tijdschriften, liedjes
 • Concrete, uitdagende mondelinge oefeningen
 Italiaans - Jaar 3 - Threshold 1 A/B (t1)
De cursist beschikt over het certificaat Italiaans Waystage A/B of slaagt voor de instaptoets.

Deze cursus richt zich op iedereen die over een gedegen basiskennis van de Italiaanse taal beschikt. Die kennis breiden we stap voor stap uit aan de hand van boeiende maatschappelijke, culturele en alledaagse thema’s en teksten. In de cursus wordt almaar meer aandacht geschonken aan de communicatieve vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. De cursus brengt u weer een stuk dichter bij het contact met Italië en de Italianen. Andiamo!

INHOUD

 • Verwerving van de woordenschat rond onderwerpen zoals Italiaanse cultuur en geschiedenis, tijdsindeling, werk en vrije tijd, media, sport…
 • Verwerving van de grammatica rond: voegwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, de lijdende vorm, gerundio, congiuntivo
 • Lees- en luisteroefeningen aansluitend op bovenvermelde thema’s met semi-authentiek materiaal zoals fragmenten uit boeken, kranten en tijdschriften, liedjes,
 • Uitdagende mondelinge oefeningen
 Italiaans - Jaar 4 - Threshold 2 A/B (t2)
De cursist beschikt over het certificaat Italiaans Threshold 1 A/B of slaagt voor de instaptoets.

Deze cursus is een voortzetting van het derde jaar Italiaans en richt zich op iedereen die zijn al verworven kennis en vaardigheden wil aanscherpen. Hiertoe voorziet de lesgever doelgerichte oefeningen. De cursist wordt almaar meer zelfverzekerd en genuanceerd in zijn communicatie met Italianen.

INHOUD

 • Verwerving van de woordenschat rond onderwerpen zoals maatschappelijke veranderingen, contact met officiële instanties, vakantie-ervaringen, gezondheid, vrienden en familie, éénwording van Italië
 • Verwerving van de grammatica rond: trappen van vergelijking, betrekkelijke voornaamwoorden, congiuntivo, discorso indiretto, si impersonale, futuro anteriore
 • Lees- en luisteroefeningen aansluitend op bovenvermelde thema’s met semi-authentiek materiaal zoals fragmenten uit boeken, kranten en tijdschriften, liedjes
 • Uitdagende mondelinge oefeningen
 Italiaans - Jaar 5 - Threshold 3 A/B (t3)
De cursist beschikt over het certificaat Italiaans Threshold 2 A/B of slaagt voor de instaptoets.

In deze cursus oefenen we wekelijks de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken in. Je beschikt immers al over een brede basis die we samen nog gaan versterken. Je werkt almaar vaker met authentiek lesmateriaal en leert hierdoor ook de nuances en de finesses van het Italiaans aanvoelen. Natuurlijk besteden we ook voldoende aandacht aan de realtà italiana.

INHOUD

 • Verbreding van de woordenschat rond onderwerpen zoals opleiding en vorming, financiën en werk, reizen in Italië, Italiaanse geschiedenis, welzijn…
 • Herhaling en uitdieping van de grammatica: voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, trappen van vergelijking, indicativo passato remoto, congiuntivo
 • Lees- en luisteroefeningen aansluitend op bovenvermelde thema’s met zo veel mogelijk authentiek materiaal zoals film-, tv- en videofragmenten, fragmenten uit boeken, kranten en tijdschriften
 • Gevarieerde mondelinge oefeningen
 • Inleiding tot storytelling in het Italiaans
 Italiaans - Jaar 6 - Treshold 4 A/B (t4)
De cursist beschikt over het certificaat Italiaans Threshold 3 A/B of slaagt voor de instaptoets.

Ook in dit leerjaar staan de communicatieve vaardigheden centraal. Wekelijks versterken we samen de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Authentiek lesmateriaal duikt constant op, net zoals de actualiteit. Hierdoor verwerft de cursist ook minder alledaagse woordenschat en bereidt hij zich voor op minder alledaagse gesprekken. Dit alles echter zonder de basiskennis en –vaardigheden uit het oog te verliezen.

INHOUD

 • Verbreding van de woordenschat rond onderwerpen zoals kunst en cultuur, ecologie, vrije tijd en technologie, maatschappelijke problemen…
 • Herhaling en uitdieping van de grammatica: imperativo, concordanza dei tempi, periodo ipotetico, forma passiva, discorso indiretto
 • Lees- en luisteroefeningen aansluitend op bovenvermelde thema’s met zo veel mogelijk authentiek materiaal zoals film-, tv- en videofragmenten, fragmenten uit boeken, kranten en tijdschriften
 • Gevarieerde, uitdagende mondelinge oefeningen
 • Storytelling in het Italiaans
 Italiaans - Jaar 7 - Vantage A/B (v)
De cursist beschikt over het certificaat Italiaans Threshold 4 A/B of slaagt voor de instaptoets.

In het zevende cursusjaar krijgt de cursist meer dan ooit de kans om zelf de les vorm te geven. Hij wordt uitgedaagd om actief het woord te nemen en zijn mening te geven over de aangesneden onderwerpen. Tegelijkertijd wordt hij ertoe aangespoord te blijven nadenken over taalkundige fenomenen en bijzonderheden. We breiden de al brede algemene kennis en vaardigheden uit met meer specifieke kennis en vaardigheden. Communicatieve luister- en spreekvaardigheid staan echter centraal.

INHOUD

 • Verwerving van woordenschat rond gevarieerde onderwerpen zoals onderwijs, huisdieren, financiën, massamedia, sprookjes en vertellingen, lichamelijk en geestelijk welzijn…
 • Herhaling en uitdieping van de grammatica rond: onregelmatige meervoudsvormen, congiuntivo, onregelmatige vormen van vergelijking, tussenwerpsels, complexe werkwoorden of werkwoordelijke uitdrukkingen (andarsene, farcela, sentirsela…), onbepaalde woorden, voorzetsels…
 • Lees- en luisteroefeningen aansluitend op bovenvermelde thema’s met zo veel mogelijk authentiek materiaal zoals fragmenten uit boeken, kranten en tijdschriften, video’s, liedjes
 • Concrete, uitdagende mondelinge oefeningen: verslag van de wekelijkse actualiteit, storytelling, debat, presentatie
 Italiaans - Jaar 8 - Effectiveness A/B ( de docent is een native speaker Italiaans) (e)
De cursist beschikt over het certificaat Italiaans Vantage A/B of slaagt voor de instaptoets.

De cursus ‘effectiveness’ is het sluitstuk van onze veelzijdige opleiding Italiaans, de spreekwoordelijke kers op de taart, la ciliegina sulla torta! De cursist blinkt uit in talige zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid. Hij kan doelgericht naar een gewenst resultaat werken en beheerst vlot de vier communicatieve vaardigheden. Ook in deze cursus staan alle mogelijke deelaspecten van Italië en het Italiaans centraal. Sterker nog, ook de historische link tussen Italië en de wereld wordt regelmatig aangetoond. Pronti? Via!

INHOUD

 • Verwerving van woordenschat rond gevarieerde onderwerpen zoals man-vrouw relaties, samenstelling en werking van de Italiaanse samenleving, la maffia, werk, Italiaanse literatuur, multimedia, sport, bijgeloof, la cucina italiana
 • Herhaling en uitdieping van de grammatica rond: combinaties van persoonlijke voornaamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden, i tempi del passato, concordanza dei tempi, voorzetsels, specifieke voor- en achtervoegsels, structuurwoorden…
 • Lees- en luisteroefeningen aansluitend op bovenvermelde thema’s met zo veel mogelijk authentiek materiaal zoals fragmenten uit boeken, kranten en tijdschriften, video’s, liedjes
 • Concrete, uitdagende mondelinge oefeningen: verslag van de wekelijkse actualiteit, storytelling, debat, presentatie…
 • Uitdagende leesopdrachten aan de hand van letture per stranieri of andere toegankelijke lectuur, literatuur