Airco-technieker

 Jaar 1 : basis installaties/metaal/elektriciteit en elektrische opbouwinstallaties 

Basis installaties en basis metaal 80 LT

In deze module leert de cursist de basisvaardigheden om buizen uit staal en koper voor de aanvoer van vloeistoffen en gassen, te bewerken. Het betreft hier het op maat brengen van buizen, het uitvoeren van eenvoudige buig- en soldeerbewerkingen, evenals het uitvoeren van verbindingen van stalen buizen met schroefdraad. Ook de basisvaardigheden om buizen uit koper, PVC en PE voor de afvoer van wit (regenwater), grijs (huishoudwater) en zwart water (fecaliën), te bewerken, komen aan bod. Het betreft hier het op maat brengen van buizen en het uitvoeren van eenvoudige lasbewerkingen en soldeerbewerkingen.

Basis elektriciteit en elektrische opbouwinstallaties  160 LT

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Het betreft hier niet alleen de algemene principes welke van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

Indien de cursist in jaar 1 dient in te schrijven contact opnemen met paul.jacobs@pcvolimburgelo.be

 Jaar 2 : plaatsen koelinstallaties

Plaatsen Koelinstallaties 120 LT

De inhoud van deze module omvat het buigen, plaatsen en verbinden van buizen voor koelleidingen in koper, het bevestigen van leidingen en elektrische kabels op wanden, vloeren en plafonds, evenals het aansluiten van de verschillende componenten (elektrisch en hydraulisch) en het thermisch isoleren van de koelleidingen. Alle montages gebeuren volgens schema’s of duidelijke werkopdrachten. De gebruikelijke verbindingstechnieken zijn hardsolderen, klemmen en persen. Het plaatsen en aanpassen van een koelcel is hier inbegrepen..

 Jaar 3 : Airco en warmtepompen

Airco en warmtepompen 120 LT

De inhoud van deze module omvat het dimensioneren, regelen, onderhouden en installeren van airco en warmtepompen. Ook het controleren, regelen en aanpassen van bestaande systemen, de regeling met bestaande regelapparatuur en PLC-sturing zit inbegrepen. In geval van storing zal na een diagnose een reparatie uitgevoerd worden.


Inschrijven