Airco-technieker

 Module 1: Basis elektriciteit Airco (40 Lt)

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren

 Module 2: Basis installatie Airco (40 Lt)

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden voor een airco te plaatsen, koperen leidingen te plooien, snijden en ontbramen.
De leidingen d.m.v hardsoldeer of flare verbindingen aan te sluiten.

 Module 3 : Plaatsen koelinstallaties (120 Lt)

De inhoud van deze module omvat het buigen, plaatsen en verbinden van buizen voor koelleidingen in koper, het bevestigen van leidingen en elektrische kabels op wanden, vloeren en plafonds, evenals het aansluiten van de verschillende componenten (elektrisch en hydraulisch) en het thermisch isoleren van de koelleidingen. Alle montages gebeuren volgens schema’s of duidelijke werkopdrachten. De gebruikelijke verbindingstechnieken zijn hardsolderen, klemmen en persen. Het plaatsen en aanpassen van een koelcel is hier inbegrepen. Ook leer je een installatie correct vacumeren,op druk plaatsen ,aftesten en de juiste vulling voorzien.

 Module 4 : Airco en warmtepompen (120 Lt)

De inhoud van deze module omvat het dimensioneren, regelen, onderhouden en installeren van airco en warmtepompen. Ook het controleren, regelen en aanpassen van bestaande systemen, de regeling met bestaande regelapparatuur zit inbegrepen. In geval van storing zal na een diagnose een reparatie uitgevoerd worden. Deze module is ook een voorbereiding op het behalen  van een certificaat in de koeltechniek.


Semesteropleiding 
Inschrijvingsgeld

sept – jan | jan – jun

Module 1 +2 : € 120 (80 Lt)

Module 3 : € 180  (120 Lt)

Module 4 : € 180  (120 Lt)