Elektricien

 Basiselektriciteit (40 Lt)

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en principiële elektrische schakelingen in proefopstellingen. Hierbij raak je vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module kan je, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elementair elektrisch testgereedschap hanteren.

 Basisschakeling (60 Lt)

Je leert de basisschakelingen voor verlichting en stopcontacten kennen en zelfstandig uitvoeren. Je kent de belangrijkste elektrische grootheden en kan reeds veilige elektrische verbindingen maken. Je leert ook elektrisch testgereedschap hanteren in enkelvoudige basisschakelingen.

 Gecombineerde schakelingen (60 Lt)

Je leert samengestelde lichtschakelingen en stopcontacten plaatsen. Ook de beveiligingen van deze schakelingen leer je. Verder leer je in deze module zelfstandig en volgens goed vakmanschap een combinatie van klassieke schakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Daarnaast leer je ook de bijhorende schema’s te lezen. Tevens leer je ook test- en meetgereedschap gebruiken bij indienststellen en bij het foutzoeken van gecombineerde schakelingen.

 Afstandsschakelingen (60 Lt)

In deze module komen de afstandsschakelingen en de modulaire schakelapparatuur voor verlichting en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties aan bod. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. In deze module leer je zelfstandig en volgens goed vakmanschap afstandsschakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Je leert ook het bijhorende schema’s te lezen en te analyseren.

 Aarding, tellerkast en verdeelbord (80 Lt)

In deze module komt het monteren en plaatsen van een aardingsinstallatie, verdeelbord, aansluit- en tellerkast in residentiële installaties aan bod. Je leert zelfstandig en op een verantwoorde wijze, rekening houdend met de vigerende regelgeving, tellerkast en verdeelbord voor residentieel gebruik installeren. Daarnaast leer je zelfstandig en volgens goed vakmanschap een aardingsinstallatie voor een woning te voorzien. Je leert ook een elektrisch dossier samenstellen. Specifieke meetgereedschappen voor het controleren van de isolatieweerstand van de installatie en de spreidingweerstand van de aarding worden hier aangebracht.

 Verlichting (60 Lt)

In deze module leer je de algemene principes en begrippen gehanteerd bij verlichting en lichtplan, evenals het toelichten en gebruiken van diverse voorschakelapparatuur noodzakelijk voor de juiste werking van de toegepaste lichtbron. Je leert zelfstandig en volgens goed vakmanschap toestellen voor verlichting correct monteren en aansluiten, en kan eveneens fouten in verlichtingstoestellen vaststellen en de toestellen vervangen.

 Communicatiesystemen en woningautomatisatie (80 Lt)

In deze module komt het monteren, aanleggen en aansluiten van signalisatie, telefonie, TV en databekabeling in residentiele installaties aan bod. Je leert op een zelfstandige, correcte en veilige manier elementaire systemen voor datacommunicatie en huisautomatisatie in een woning te voorzien. Daarnaast worden in deze module eveneens begrippen en principes in verband met nieuwe technieken aangehaald, bijv. ventilatie, verwarming, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen, zonneboilers …

 Werkplekleren residentieel elektrotechnisch installateur (40 Lt)

Je werkt dan samen met een installateur. Je kan ervaren hoe het er concreet aan toe gaat op een werkplek en op die manier een duidelijk beeld vormen hoe het is om als installateur te werken. Je realiseert in deze module ruwbouwactiviteiten zoals het maken van sleuven, holtes en het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het veilig kunnen werk is een absolute prioriteit in deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving

 Werkplekleren hoogtewerker (20 Lt)

In deze module worden de vaardigheden aangebracht om veilig te werken op hoogte.
Het veilig kunnen werken is een absolute prioriteit in deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving.


Semesteropleiding of jaaropleiding
Inschrijvingsgeld

sept – jan | jan – jun

 

per semester: € 120 (80 Lt)

per schooljaar: € 240  (160 Lt) of  € 270  (180 Lt)