Monteur CV

 Centrale verwarming 1 | Basisinstallaties & gastoestellen (100 Lt)
Voor deze cursus is geen voorkennis verreist

De inhoud van deze module omvat het buigen en verbinden van buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende reglementeringen voor binneninstallaties, zowel voor de verbindingen als voor de plaatsingswijze. Ook het plaatsen en aansluiten van gastoestellen op de gasleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen en het voorzien van de luchttoevoeropeningen zijn inbegrepen.

INHOUD

 • Plaatsen van gasleidingen
 • Plaatsen van rookgaskanalen
 • Plaatsen van verluchtingen

Na het volgen van deze module kan je zelf gasleidingen aanleggen en rookgaskanalen plaatsen.

Cursus FVB: “Fonds Vakopleidingen Bouw” digitaal ter beschikking.

Voor deze module worden er extra cursuskosten in rekening gebracht: € 25

 Centrale verwarming 2 | Basis elektriciteit & Basis lassen (80 Lt)
De cursist beschikt over het certificaat Monteur CV 1

De inhoud van deze module omvat de beginselen van de meest voorkomende las en soldeerprocédés. Het is de bedoeling dat men ervaart dat lassen een verbingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het grootste belang. De inhoud van de module beoogt ook het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt met vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden.

INHOUD

 • Elektriciteit
  • Basisbegrippen
  • Eenvoudige aansluitingen
  • Metingen uitvoeren
 • Lassen
  • Gassmeltlassen
  • BMBE lassen
  • MIG/MAG lassen
  • Hardsolderen

Na het volgen van deze module kan je zelf eenvoudige elektrische aansluitingen aan ketels, boilers en waterverwarmers uitvoeren. Ook ben in staat om verschillende lastechnieken toe te passen.

Cursus FVB: “Fonds Vakopleidingen Bouw” digitaal ter beschikking.

Voor deze module worden er extra cursuskosten in rekening gebracht: € 25

 Centrale verwarming 3 | Centrale verwarmingsketels, luchtkanalen & ventilatie (100 Lt)

Inhoud

 • De lengte en diameter van de buis bepalen
 • Buizen op maat brengen, ontbraken en kalibreren
 • Luchtafzuigkanalen luchtdicht verbinden
 • Luchtafzuigkanalen en hulpstukken installeren
 • Een afzuigventiel monteren
 •  Een luchtafzuigunit plaatsen en aansluiten
 • De installatie in werking stellen
 •  Verwarmingsketels monteren
 • Verwarmingsketels aan de verwarmingsinstallatie aansluiten
 • Leidingen vloeistof- en gasdicht verbinden
 • Leidingen schilderen en isoleren
 • Verwarmingsketels aan het rookgasafvoersysteem aansluiten
 • Luchttoevoer voor de verwarmingsketel voorzien
 • Verwarmingsketels aan de energiebron aansluiten
 • Componenten voor het functioneren, regelen en beveiligen van de verwarmingskring aansluiten
 • De werking van de verwarmingskring controleren

Voor deze module worden er extra cursuskosten in rekening gebracht: € 25

 Centrale verwarming 4 | Centrale verwarmingsleidingen & lichamen (80 Lt)

Inhoud

 • De lengte en diameter van de buis bepalen
 • Buizen op maat brengen
 • Buizen ontbramen
 • Buizen kalibreren
 • Buizen warm en koud buigen
 • Buizen gas- en waterdicht met een klem- en schroefdraadkoppeling verbinden
 • Buizen gas- en waterdicht lassen
 • Leidingen monteren en bevestigen
 • Buizen isoleren en beschermen
 • Verwarmingslichamen plaatsen en aansluiten

Voor deze module worden er extra cursuskosten in rekening gebracht: € 25


EXTRA MEE TE NEMEN NAAR DE LES

 • Eigen werkmateriaal (klein gereedschap)
 • PBM (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril & werkhandschoenen)

Meer informatie over het gereedschap krijgt u tijdens de eerste les.

 

Semesteropleiding:

Inschrijvingsgeld:

sept – jan | jan – jun

80 Lestijden: € 145 (lesgeld € 120 + forfait € 25)

100 Lestijden: € 175 (lesgeld € 150 + forfait € 25)