MaCuSa

Na het lessenpakket van MaCuSa heb je de nodige vaardigheden ontwikkeld om actief te participeren in onze samenleving. Het MaCuSa-pakket is dan ook erg gericht op participatie. Jij bepaalt namelijk mee de inhoud van de lessenreeksen. Jouw inbreng en enthousiasme is dan ook zeer belangrijk.

 Organisatie en samenwerking

In deze module staat samenwerken centraal. Samen met andere cursisten werk je aan een groepsopdracht. De nadruk ligt dan ook op de groepsdynamica en teamwerking.  Jullie organiseren in groep een “gezellig samenzijn” voor de cursisten van de school.  Daarnaast is er nog een tweede project  waar jullie samen met de klas iets moeten organiseren. Dit kan een uitstap met de klas zijn. Je leert in deze module hoe je moet vergaderen, hoe je een goede planning opstelt, hoe je evalueert en hoe je feedback moet geven of ontvangen.

 Cultuur

We zijn allemaal opgegroeid in een bepaalde cultuur, of misschien wel in een mix van culturen. In deze module gaan we dieper in op de invloed van cultuur en cultuurverschillen. Inzicht in cultuurverschillen is handig als je anderen goed wilt begrijpen en als je wilt dat anderen jou goed begrijpen.  Daarnaast wordt de invloed van onverdraagzaamheid en racisme op het samenleven besproken. Tenslotte wordt er nog dieper in gegaan op cultureel erfgoed. Het is belangrijk dat wij met een waarderende blik kijken naar alles wat door vorige generaties is gemaakt en dat we beseffen dat dit een grote waarde heeft voor onze gemeenschap.

 Maatschappij

In de module ‘maatschappij’ kijken we met een vergrootglas naar de wereld rondom ons. We gaan ook een kijkje nemen in de geschiedenis van ons land. Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe kunnen wij deelnemen aan het beleid, onze verlangens kenbaar maken en “misschien ook” doordrukken? Op welke maatschappelijk diensten kan ik beroep doen? Wat gebeurt er met mijn belastinggeld? Dit zijn allemaal vragen waarin je in deze module antwoord op krijgt.

 MACUSA

MACUSA staat voor Maatschappij-Cultuur-Samenwerking. In deze module worden de kenmerken, oorzaken en gevolgen van armoede besproken. Daarnaast bestuderen we de rol van de media en hoe die ons denken beïnvloed.

 FLEX

Voor elke module van MaCuSa kun je kiezen of je deze module in contactonderwijs wil volgen of in volledig afstandsonderwijs. Wanneer je kiest om dit in afstandsonderwijs te volgen kun je thuis deze modules doorlopen via ons platform. Dankzij boeiende filmpjes en interactieve oefeningen kun jij deze modules doorlopen op je eigen tempo (met wekelijkse deadlines).