Nederlands

In de drie modules Nederlands komen verschillende onderdelen van de Nederlandse taal aan bod. Aan het einde van deze modules sta je sterker in je schoenen zowel mondeling als schriftelijk

 Nederlands basis

In de module ‘Nederlands basis’ ligt de nadruk op schrijven. Schrijven doen we allemaal. Natuurlijk zijn we niet allemaal geboren auteurs, maar je kan wel leren hoe je goede zinnen bouwt en teksten schrijft.  Volgende onderwerpen komen in de lessenreeks van ‘Nederlands basis’ aan bod:

 • Het OVUR-schema
 • De structuur van tekst: alinea’s, de inleiding en het slot
 • Lidwoorden
 • Hoe schrijf ik een alinea?
 • Kortverhaal
 • Schrijfstrategieën
 Nederlands 1

In de module ‘Nederlands 1’ komen de 4 onderdelen van het algemeen Nederlands aan bod. Dit zijn luisteren, lezen, spreken en schrijven. In de lessenreeks van Nederlands 1 worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Werkwoorden en alinea’s
 • Leesstrategieën
 • Spreekstrategieën
 • Voorlezen
 • Veelvoorkomende fouten
 • Voornamen
 • Instructietaal
 • De kunst van het presenteren
 • Hoofdletters
 • Luisterstrategieën
 Nederlands 2

Nederlands 2’ is het vervolg op Nederlands 1 met een specifiek onderdeel rond sollicitatietraining. Volgende onderwerpen komen in de lessenreeks van ‘Nederlands 2’ aan bod:

 • Argumenteren en debatteren
 • Schematiseren en structureren
 • Woorden begrijpen
 • Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief?
 • Hoe maak ik een goed C.V.?
 • Hoe bereid ik me voor op een sollicitatiegesprek?
 • Zakelijk lezen
 • Werken met formulieren
 • Taalvariatie
 • Leestekens
 • De invloed van talen op het Nederlands
 FLEX

Voor elke module van Nederlands kun je kiezen of je deze module in contactonderwijs wil volgen of in volledig afstandsonderwijs. Wanneer je kiest om dit in afstandsonderwijs te volgen kun je thuis deze modules doorlopen via ons platform. Dankzij boeiende filmpjes en interactieve oefeningen kun jij deze modules doorlopen op je eigen tempo (met wekelijkse deadlines).