Bakken

Opgelet: Dit is een diplomagerichte opleiding! Wanneer u een Secundair Onderwijs Diploma (A2) heeft en deze opleiding afmaakt kan u van dit behaald certificaat een diploma maken. Indien u het Secundair Onderwijs Diploma niet heeft behaald kan u door Aanvullende Algemene Vorming (AAV) te volgen hier toch nog een officieel herkend Secundair Onderwijs Diploma van maken. Grijp deze kans voor meer werkgelegenheid!
Naast ‘bakken’ heb je je ook nog de opleidingen banketbakker en chocoladebewerker.

 BAKKERIJ

In de basismodules leer je als cursist onder begeleiding de technieken om gewone broden, harde en zachte luxedegen, gerezen bladerdegen en taarten op basis van gistdegen te bereiden, te verwerken, te bakken, af te werken en te bewaren en verpakken, rekening houdend met de vereisten op het gebied van netheid en hygiëne.

In de vervolgmodules leer je als cursist specialiteiten broden, harde en zachte luxe en specialiteiten gerezen bladerdegen bereiden, verwerken, bakken, afwerken, bewaren en verpakken. Deze module bevat de competenties die eigen zijn aan de graad van autonomie en verantwoordelijkheid waarmee een bakker moet kunnen functioneren. De activiteiten uit de voorgaande modules worden herhaald omdat deze bijkomende onderliggende competenties bevatten: het gaat hier over een uitbreiding van de reeds verworven competenties die nu met een hogere graad van autonomie en verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

 • Broden en harde luxe. 80 lestijden
 • Zachte luxe 80 lestijden
 • Gerezen bladerdeeg  80 lestijden
 • Taarten op basis van gistdegen 80 lestijden
 • Broden en broodspecialiteiten 80 lestijden
 • Specialiteiten harde en zachte luxe 40 lestijden
 • Specialiteiten gerezen bladerdeeg 40 lestijden
 • Stage bakkerij 160 lestijden

 BANKETBAKKERIJ

In de basismodules leer je als cursist onder begeleiding de technieken om op uitvoerend niveau beslagen voor biscuits en cakes, vet- en kookdegen en bladerdegen te bereiden, te verwerken, te bakken, af te werken en te bewaren en verpakken, rekening houdend met de vereisten op het gebied van netheid en hygiëne.

Deze module bevat de competenties die eigen zijn aan de graad van autonomie en verantwoordelijkheid waarmee een banketbakker specialiteiten van beslagen, vet-, kook-, bladerdegen en andere banketspecialiteiten bereidt, verwerkt, bakt, afwerkt en bewaart en verpakt. De activiteiten uit de voorgaande modules worden herhaald omdat deze bijkomende onderliggende competenties bevatten: het gaat hier over een uitbreiding van de reeds verworven competenties die nu met een hogere graad van autonomie en verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

 • Beslagen  80 lestijden
 • Vet en kookdegen 80 lestijden
 • Bladerdeeg 80 lestijden
 • Specialiteiten beslagen 80 lestijden
 • Specialiteiten bladerdeeg-, vet- en kookdegen 80 lestijden
 • Banketspecialiteiten 80 lestijden
 • Stage banketbakkerij 160 lestijden
 CHOCOLADEBEWERKER
 • Dessertkoekjes 80 lestijden
 • Eenvoudige chocoladeproducten  80 lestijden
 • Pralines  80 lestijden
 • Chocoladestukken 80 lestijden

Er komt een eenmalige kost bij voor geschikte kledij ter waarde van 30 euro.

Grafisch overzicht modules

Semestercursus: 

Inschrijvingsgeld: 

sept – jan | jan – jun

per semester: € 232 (lesgeld: € 120 + cursuskost:  € 0 + ingrediënten: € 112)

per schooljaar: € 464 (lesgeld: € 240 + cursuskost:  € 0 + ingrediënten: € 224)

Verplichte kledij in de keuken: 30 €. Veiligheidschoenen verplicht doch niet in prijs inbegrepen.