Automechanica

Erkend EVC-testcentrum  – Meer info

 Hulpmecanicien

Demontage – montage

Deze module omvat het verwijderen en terugplaatsen van mechanische en elektrische componenten alsook werkzaamheden aan beweegbare carrosserie-onderdelen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwijderen en sorteren van afval en restproducten op een veilige en milieuvriendelijke manier. De elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken wordt in deze module geïntegreerd aangeboden.

Inhoud

 • Mechanische en elektrische onderdelen herkennen en hun functie omschrijven.
 • Verschillende soorten motoren uit- en inbouwen.
 • Motoronderdelen demonteren en monteren volgens de richtlijnen van de fabrikant.
 • Elektrische componenten verwijderen, terugplaatsen en weer aansluiten.
 • Onderdelen van veer- en ophangingssystemen verwijderen en terugplaatsen.
 • Componenten van de stuurinrichting en het remsysteem verwijderen en terugplaatsen.
 • Carrosseriedelen verwijderen, terugplaatsen en indien nodig bijregelen.
 • Veiligheids- en milieuvoorschriften kennen en toepassen.

Klein onderhoud + Bandenmontage A/B

Wanneer je deze module achter de rug hebt, kan je een beperkt onderhoud van de wagen uitvoeren. Je kan hierbij de hoofdonderdelen onderscheiden.

Inhoud

 • Motorolie en oliefilter vervangen
 • Vloeistofniveaus controleren en bijvullen.
 • Banden controleren op spanning en slijtage.
 • Bougies, de batterij, de remblokjes en -schoenen en de uitlaat vervangen.
 • Aanduidingen op banden en velgen interpreteren, de wielen demonteren, monteren en uitbalanceren.
 • Velgen afnemen en opleggen.
Jaaropleiding sept – jun
Inschrijvingsgeld € 300*

*Er is een maximum van 300 euro per cursus.

 Mecanicien

Voertuigen A/B

Je leert  een voertuig klaarmaken voor inspectie.

 • Homologaties, getuigschriften en vignetten van een LPG-installatie controleren.
 • Transmissies en eindreducties controleren, herstellen en afstellen.
 • Versnellingsbak, de koppeling, het differentieel en de aandrijfassen controleren, demonteren, herstellen en monteren.
 • Remsystemen, de stuurinrichtingen en de ophanging controleren, herstellen en afstellen.
 • De hoofdremcilinder en de schijf- en trommelelementen uit- en inbouwen, controleren, demonteren, herstellen en monteren.
 • De rembekrachtiger, remvloeistof en remdrukregelaar  vervangen en de handrem en de remdrukregelaar afstellen.
 • De stuurkolom vervangen.
 • Voertuigen uitlijnen.

Motoren A/B

 • De onderdelen van de in- en uitlaat vervangen.
 • De onderdelen van het koelsysteem controleren, onderhouden en vervangen.
 • De motoren beperkt reviseren: testen en metingen uitvoeren, de motoronderdelen demonteren en monteren, de graad van slijtage bepalen en de cilinder- en koppakking vervangen.
 • De verschillende soorten brandstofinjectiesystemen onderscheiden.
 • Een diagnose stellen en vervolgens zowel de mechanische als elektrische storingen herstellen.
 • De motoren onderhouden en afstellen.
Jaaropleiding sept – jun
Inschrijvingsgeld € 300*

*Er is een maximum van 300 euro per cursus.

 Technicus

Autodiagnose

In deze module gaat alle aandacht naar het controleren, herstellen en regelen van elektrische en elektronische systemen. Complexe storingen van voornamelijk mechanische aard komen eveneens aan bod. Hiermee worden die storingen bedoeld die de mecanicien niet kan uitvoeren zoals storingen met betrekking tot de motor, automatische versnellingsbak… Deze cursus omvat voornamelijk de theoretische basiskennis van elektronica. De taak , de werking, gedragingen en de toepassing van diverse halfgeleiders in voertuigen komen uitvoerig aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het controleren van diverse elektronische ontstekingssystemen, het analyseren van de scoopbeelden, reviseren van het motorblok en het uitvoeren van een foutendiagnose.

Inhoud

 • Overgangsweerstand en spanningsverliezen in een stroomkring meten, opsporen en verhelpen;
 • Verlichtingssystemen (groot-, dim-, stads-, stoplicht, enz…) aansluiten en metingen uitvoeren;
 • Signaleringssystemen (claxon, richtingaanwijzer en alarmschakeling, enz…) aansluiten en metingen uitvoeren;
 • Contactdozen en contactdoosaansluitingen voor aanhangwagens plaatsen en herstellen;
 • Elektrische en elektronische schema’s lezen;
 • Complexe storingen van voornamelijk mechanische aard lokaliseren en herstellen.
 • Theoretische kennis: constructies, werking, toepassing, symbolen en sper- en doorlaatkarakteristieken van diodes en transistoren.
 • Elektronische ontstekingssystemen controleren, componenten herkennen, primaire en secundaire scoopbeelden analyseren en storingen opsporen en verhelpen.
 • Schema’s van het motormanagement opzoeken, bedrading aansluiten en metingen uitvoeren.
 • Motor demonteren en monteren, schaderapport en schadebestek opstellen.
 • Motorblok uitmeten op slijtage, de nominale en overmaatgegevens opzoeken bij de constructeur, motorblok reviseren.
Jaaropleiding sept – jun
Inschrijvingsgeld € 300*

*Er is een maximum van 300 euro per cursus.

 Auto-elektriciteit en motormanagement

Deze module omvat het controleren, diagnose stellen, herstellen en regelen van elektrische en elektronische stroomkringen in het motormanagement van benzine- en dieselmotoren. Bijzondere aandacht gaat naar het uitlezen van foutcodes, het uitmeten en het uit- en inbouwen van sensoren en actuatoren alsook het controleren van de in- en uitgangssignalen van diverse systemen en aan de hand van de meetwaarden een diagnose stellen.
Daarnaast omvat deze module omvat het inbouwen, onderhouden en herstellen van elektrische en elektronische comfort- en veiligheidssystemen. Werkzaamheden aan de klimatisatie, de elektrisch bediende ramen en centrale deurvergrendeling, alsook aan de airbags en gordelspanners, de alarm-, de muziek- en communicatie-installatie komen uitvoerig aan bod.

Inhoud

 • Overzicht van de diverse inspuitingsystemen bij  benzine- en dieselmotoren (Motronic, Bosch VE EDC, EPIC, VR, Common Rail).
 • Benzinedruk meten en meetresultaat vergelijken met gegevens van de constructeur.
 • Een fout in het motormanagement opsporen door  gebruik te maken van een viergasanalyser.
 • Componenten van het Common Rail-inspuitsysteem uit- en inbouwen,  sensoren en actuatoren uitmeten.
 • Common Rail-verstuivers controleren met behulp van de retouropbrengst en diagnose stellen.
 • Elektronische vuldrukregeling bij variabele turbinegeometrie controleren.
 • Roettest op een wagen uitvoeren.
 • Uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) controleren, werking testen.
 • Voorgloeiinstallatie controleren en gloeibougies testen.
 • Een diagnose stellen bij een motor door de opgeslagen storing uit te lezen via de  zestienpolige EOBD-stekker
 • Een klimatisatie onderhouden, controleren en herstellen.
 • Elektrisch bediende ramen en spiegels uit- en inbouwen, defecten lokaliseren en herstellen aan de hand van elektrische schema’s.
 • Centrale deurvergrendeling controleren, diagnose stellen en herstellen.
 • Airbags en gordelspanners uit en inbouwen, veiligheidsvoorschriften toepassen.
 • Een alarm- muziek of communicatie-installatie inbouwen en herstellen.

LPG

Deze module omvat het inbouwen, afstellen, onderhouden en controleren van LPG-installaties. Eigenschappen van LPG als brandstof, de specifieke veiligheidsvoorschriften bij onderhoudswerkzaamheden en de regelgeving alsook het werkingsprincipe van een LPG motor en het aanpassen van het motormanagement worden uitvoerig besproken.

Inhoud

 • Werkingsprincipe van een LPG-motor, eigenschappen van LPG als brandstof voor voertuigen
 • LPG-kit samenstellen en onderdelen op een voertuig monteren en aansluiten
 • LPG-installatie inbouwen, afstellen, controleren en onderhouden
 • Tankappendages monteren op de gastank en op gasdichtheid controleren
 • De LPG-installatie in gebruik stellen, controleren en afstellen
 • Een lektest uitvoeren met zeepsop of speciale vloeistof
Jaaropleiding sept – jun
Inschrijvingsgeld € 300*

*Er is een maximum van 300 euro per cursus.


Jaarcursus  

Inschrijvingsgeld 

sept – jun

€ 300 per jaar