Fietshersteller

 Module 'Opbouwen en afstellen van fietsen' ( Jaar 1 : 120Lt)

In deze module leer je stapsgewijs een fiets en zijn verschillende delen te monteren zijnde :

 •        Balhoofdstel
 •        Remmen
 •        Schakelsystemen
 •        Ketting en tandwielen
 •        Verlichting
 •        Trapstellen van alle types
 •        Onderhoud en producten
 •     Wettelijke vereisten

Natuurlijk leer je ook hoe je al deze verschillende componenten dient af te stellen. Het komt erop neer dat je een fiets volledig in orde of afleveringsklaar leert maken en dit naar de wensen van zijn berijder.

 Module 'Geavanceerde Fietstechnologie' (Jaar 1 : 80Lt)

In deze module gaan we dieper in op de werking van :

 • De verschillende verlichtingssystemen.
 • De verschillende versnellingssystemen (zowel derailleur als naaf)
 • Van de verschillende componenten afzonderlijk bekijken.
 • De verschillende elektrische systemen en hun onderdelen
 • De verschillende oliën en vetten die binnen de opleiding aan bod komen.
 • De aandrijfsystemen zowel mechanisch als elektrisch.
 Module 'Diagnose en herstelling van fietsen ' ( Jaar 2 : 120Lt)

In deze module leer je :

 • Luisteren naar specifieke geluiden of kijken naar oxidatie,verkleuring…
 • Eenvoudige storingen opsporen en stellen van een diagnose
 • Metingen uitvoeren met mulitmeter
 • Opzoekingen doen bij fabrikantgegevens
 • De vastgestelde gebreken te herstellen door plaatsing van nieuwe delen of oude delen te reviseren.
 • De werking van de hydraulische remmen (ontluchten, olie wisselen, reviseren)
 • De werking en afstelling van geveerde vorken en dempers
 • Richtwerk uitvoeren aan frame of andere delen
 • De juiste framegeometrie te bepalen
 • Zitposities te berekenen

 Module 'Onderhoud' ( Jaar 2 : 40Lt)

In deze module leer je zeer praktijkgericht het onderhoud van een fiets en zijn componenten.

Zo leer je :

 • Het slijtagebeeld van kettingen en tandwielen meten en indien nodig deze te vervangen
 • Banden op spanning zetten en hun slijtagebeeld interpreteren.
 • Het demonteren en monteren van banden en wielen met het juiste gereedschap.
 • Een wiel richten in een professioneel uitlijntoestel.
 • Een wiel volledig spaken, alsook de samenstelling van de verschillende delen als de spaakberekening.
 • Controle op speling van diverse onderdelen
 • De verschillende kabels controleren op hun werking en indien nodig vervangen.


Jaarcursus sept – jun
Inschrijvingsgeld Eerste jaar : € 335 (lesgeld € 300 + forfait € 35)
Tweede jaar : € 275 (lesgeld € 240 + forfait € 35)

Lees hun verhaal

Equipe ‘Mont Ventoux’