Koetswerkhersteller

 Koetswerk JAAR 1

Basis metaal | lassen | elektriciteit

  • Machines bedienen
  • Het juiste snijdgereedschap kiezen en handmatig een aantal bewerkingen op verschillende materialen uitvoeren.
  • Veilig en zelfstandig de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocedes ontdekken.
  • De belangrijkste elektrische grootheden leren kennen.
  • Eenvoudige elektrische verbinden en schakelingen realiseren.

Plaatslagen A/B

In deze module leer je het te vervangen onderdeel demonteren. De direct omliggende onderdelen maak je klaar, zodat je het nieuwe onderdeel kan plaatsen. Je leert het geheel nauwkeurig afwerken en je kan kunststof demonteren en monteren. Tijdens de tweede module ga je het vervormde onderdeel leren vormgeven. Je leert plaatwerkgedeelten uitstukken en vervangen. Ook de opgedane kenis uit de module komt hier van pas.

Jaarcursus Sept – jun
Inschrijvingsgeld € 300*

*Er is een maximum van 300 euro per cursus.

 Koetswerk JAAR 2

Demontage Montage

In deze opleiding leer je elektrische en elektronische onderdelen ontkoppelen en weer aansluiten. Zo leer je o.a. het koel- en brandstofsysteem verwijderen en plaatsen. Je leert motoren uit- en inbouwen. Je kan onderdelen van de veer- en ophangingssystemen, de stuurinrichting, … verwijderen en terugplaatsen. Je leert eenvoudige stroomkringen controleren. Verder leer je de ruiten, portieren en beweegbare carrosserieonderdelen verwijderen, terugplaatsen en indien nodig bijregelen.

Plaatslagen C

De opgedane kennis en vaardigheden uit de eerste twee modules komen hier van pas. Je gaat dieper in op het vormgeven van vervormde onderdelen en het uitstukken en vervangen van plaatwerkgedeelten. Ook leer je werken met speermaat, schietlood, meetlint en -frame. Je leert hoe je ankerpunten aanbrengt.

Introductie Voorbewerken en spuiten

Tijdens deze introductie leer je naden slijpen, schuren, vijlen en frezen. Je leert hoe je oneffenheden in de plaatondergrond moet plamuren. Voertuigen leer je stralen, schuren en afbijten.

Jaarcursus Sept – jun
Inschrijvingsgeld € 300*

*Er is een maximum van 300 euro per cursus.

 Koetswerk JAAR 3

Voorbewerken en spuiten A/B/C

Tijdens deze drie modules leer je het voertuig nauwkeurig afplakken, je kan beschermingskitten aanbrengen en het voertuig ontvetten. Je leert een grondlaag aanmaken die aangepast is aan de onderlaag. Je leert de grondlaag spuiten en het droogproces uitvoeren. Je kan de juiste kleur opzoeken, de lak aanmaken en filteren. Je leert kunststofonderdelen spuiten en dit in verschillende soorten lakken.

Jaarcursus Sept – jun
Inschrijvingsgeld € 300*

*Er is een maximum van 300 euro per cursus.


 

Jaarcursus  

Inschrijvingsgeld 

sept – jun

€ 300 per jaar