Duits 2.3

In deze module bouwen we verder op de kennis die je reeds verwierf in de eerdere modules: aan de hand van gevarieerde oefeningen leer je vlot spreken, schrijven, lezen en luisteren.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Uitbreiding woordenschat en grammatica

  • Je leert de taal al doende aan de hand van dialogen, rollenspellen, leesoefeningen, schrijfoefeningen, luisteroefeningen, liedjes, video's,…

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan deze module dien je eerst Duits 4 te hebben gevolgd of een niveautest te hebben afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je een deelcertificaat 'Duits - Treshold B1'.