Duits 2.4

In deze module staat het spreken centraal: aan de hand van TV-fragmenten en de actualiteit verfijnen we verder onze kennis van het Duits.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Uitbreiding van de woordenschat (met o.a. typische zegswijzen)

  • Actualiteit bespreken: kijken/ luisteren naar TV-fragmenten (radiofragmenten) en vervolgens samenvatten, discussiëren, debatteren, vragen beantwoorden, je mening (standpunt) verwoorden,…

  • Een korte tekst schrijven (bv. een samenvatting)

  • Een tekst lezen en hierover discussiëren, je mening uiten,…

  • Herhaling van grammatica

  • Je leert de taal al doende aan de hand van dialogen, rollenspellen, leesoefeningen, schrijfoefeningen, luisteroefeningen, liedjes, video's, kruiswoordraadsels,…

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan deze module dien je eerst Duits 5 te hebben gevolgd of een niveautest te hebben afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het certificaat 'Duits - Treshold B1'.