Loodgieter 3

In de opleiding Loodgieter leer je basisvaardigheden van het buigen, verbinden en plaatsen van buizen, het plaatsen en aansluiten van sanitaire toestellen en gastoestellen en het plaatsen en onderhouden van eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen.

Wat leer je in deze opleiding?

In deze cursus leer je gastoestellen en sanitaire installaties aansluiten, onderhouden en herstellen.

  • Buizen uit staal en koper voor de aanvoer van vloeistoffen en gassen bewerken, door te buigen, solderen, verbinden met schroefdraad, ... 

  • Eenvoudige (koud-) lasbewerkingen en soldeerbewerkingen uitvoeren

  • Buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen buigen en verbinden

  • Gastoestellen plaatsen en aansluiten op de gasleidingen en de rookgasleidingen

  • Luchttoevoeropeningen voorzien

  • Leidingen bewerken

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het deelcertificaat 'Basis installaties' en het deelcertificaat 'gastoestellen'.
Je behaalt ook het certificaat van 'Loodgieter'.