Visie/Missie

Visie & Missie PCVO Limburg

PCVO Limburg is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde onderwijsinstelling en wil in en voor het Maasland een toonaangevende opleidingsverstrekker zijn.

  1. als cursist krijg je bij ons de kans een studiebewijs te behalen binnen een technische of beroepsopleiding om je bij te scholen je te vervolmaken je kennis uit te diepen je kennis te actualiseren je om te scholen
  2. als cursist kan je jouw kennis van Europese talen, zowel als beginner of als gevorderde vergroten
  3. als cursist krijg je extra kansen aangereikt voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke integratie
  4. als cursist word je aangezet tot levenslang levensbreed leren

PCVO Limburg

  • wil optimale onderwijskansen scheppen in een pluralistische omgeving
  • werkt vanuit een pragmatische benadering
  • begeleidt cursisten in een stimulerend onderwijs- en vormingstraject
  • biedt voor docenten een professioneel, lerende en motiverende werkomgeving
  • anticipeert en speelt in op de maatschappelijke veranderingen, behoeften en noden
  • biedt cursistgericht kwaliteitsonderwijs aan

PCVO Limburg stelt zich jullie als cursist te stimuleren en ondersteunen in je opleidingstraject, dat leidt tot bijkomende vaardigheden en kennis. Daarnaast wordt gestreefd naar een hoge tevredenheid van cursisten en personeel hetgeen resulteert in maatschappelijke waardering.

Als mensen kennis en vaardigheden verwerven, dan is het resultaat vooruitgang. En daarom hebben wij ook een aantal waarden bepaald waarop onze organisatie steunt: deskundigheid, respect, vriendelijkheid, gedrevenheid en creativiteit.