Spaans 4.1

In deze converstatiemodule ligt de focus op spreken: aan de hand van dialogen, rollenspelen en oefeningen in groep breiden we je spreekvaardigheden in het Spaans uit.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Aan de hand van korte artikels en videomateriaal, becommentariëren we actuele nieuwsfeiten en interessante culturele, politieke, economische, historische wetenswaardigheden uit Spanje en Latijns-Amerika

  • Wekelijks komt een ander thema aan bod en zetten we andere werkvormen in: een debat, een interview, een panelgesprek, groepswerk,...

  • Al pratend en luisterend, verwerf je zo een nog rijkere woordenschat en maak je je specifieke taalstructuren eigen

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je een deelcertificaat 'Spaans - Effectiveness C1'.