Spaans 4.1

In deze converstatiemodule ligt de focus op spreken: aan de hand van dialogen, rollenspelen en oefeningen in groep breiden we je spreekvaardigheden in het Spaans uit.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Aan de hand van korte artikels en videomateriaal, becommentariëren we actuele nieuwsfeiten en interessante culturele, politieke, economische, historische wetenswaardigheden uit Spanje en Latijns-Amerika

  • Wekelijks komt een ander thema aan bod en zetten we andere werkvormen in: een debat, een interview, een panelgesprek, groepswerk,...

  • Al pratend en luisterend, verwerf je zo een nog rijkere woordenschat en maak je je specifieke taalstructuren eigen

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Spaans 3.1 behaald (= Vantage mondeling) of heb je een niveautest afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het deelcertificaat Spaans 4.1 (= Effectiveness mondeling of niveau C1 van het Europees referentiekader).