Spaans conversatie

Open module Spaans conversatie: Actua, cultuur en maatschappij

Wat leer je in deze opleiding?

  • In de conversatieklassen Actua, Cultuur & Maatschappij staat SPREKEN centraal.

  • Aan de hand van korte artikels en beeld- of luistermateriaal becommentariëren we nieuwsfeiten uit Spanje en/of Latijns-Amerika; onderzoeken we interessante culturele en historische wetenswaardigheden uit Spaanssprekende landen en houden we actuele maatschappelijke trends tegen het licht.

  • Wekelijks zetten we andere werkvormen in: een debat, een interview, een panelgesprek, groepswerk, … Al pratend en luisterend, verwerf je zo een nog rijkere woordenschat en maak je je specifieke taalstructuren eigen. Occasioneel en volgens de behoeften van elke klasgroep, kunnen bepaalde grammaticale vraagstukken worden opgefrist.

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Spaans 4.1 behaald (= Effectiveness mondeling) of heb je een niveautest afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het deelcertificaat 'Open module'.