Spaans literatuurclub

Deze tweewekelijkse literatuurclub is ondertussen een ‘klassieker’ geworden in ons aanbod Spaans en kan rekenen op de belangstelling van zowel heuse bibliofielen als cursisten die hun eerste stapjes zetten in de Spaanstalige literatuur.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Tijdens het schooljaar lezen we een 5-tal romans van Spaanse of Latijns-Amerikaanse auteurs. De titels worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt. Vóór elke les wordt gevraagd enkele hoofdstukken van een boek te lezen. Tijdens de les wisselen we impressies uit over de gelezen hoofdstukken, focussen we op de auteur van het werk, de thematiek, de stijl, het verhaalperspectief, enz. We gaan met elkaar in gesprek over interessante passages. Na elk boek maken we tijd voor een aantal schrijftaken: zo leer je om dat wat gelezen en besproken werd, ook in een schriftelijke vorm te gieten.

  • Het spreekt voor zich dat je in deze module een schat aan nieuwe woordenschat verwerft en je mening heel genuanceerd leert uitdrukken aan de hand van interessante, mooie of ontroerende passages.

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan de Spaanse literatuurclub dien je eerst de module Spaans 4.1 te hebben gevolgd of een niveautest te hebben afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het certificaat 'Open module richtgraad 4'.