Spaans online leesclub

De online leesclub is een buitenbeentje in ons ‘gewone’ aanbod. Deze tweewekelijkse afstandsmodule is een heuse boekenclub! Wie van literatuur houdt en een degelijke kennis van het Spaans bezit, zit hier op zijn plaats.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Tijdens het schooljaar lezen we een 5-tal romans van Spaanse of Latijns-Amerikaanse auteurs. De titels worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt. Vóór elke les wordt gevraagd enkele hoofdstukken van een boek te lezen. Tijdens onze tweewekelijkse online momenten wisselen we impressies uit over de gelezen hoofdstukken, focussen we op de auteur van het werk, de thematiek, de stijl, het verhaalperspectief, enz.

  • Het spreekt voor zich dat je in deze module een schat aan nieuwe woordenschat verwerft en je mening heel genuanceerd leert uitdrukken aan de hand van interessante, mooie of ontroerende passages.

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan de Spaanse leesclub dien je eerst de module Spaans 4.1 te hebben gevolgd of een niveautest te hebben afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het certificaat 'Open module richtgraad 4'.