Spaans op vakantie

Wat leer je in deze opleiding?

Informatie over de inhoud van deze module volgt.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het certificaat 'Open module richtgraad 1'.